Jak správně topit v kotli  – leták ke stažení

Ve Výzkumném energetickém centru (VEC) se problematice malých spalovacích zařízení pro vytápění domácností věnují již více než 20 let. VEC je vysokoškolským ústavem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) a jeho součástí je Zkušebna spalovacích zařízení, kde bylo uskutečněno již téměř tři tisíce spalovacích zkoušek s nejrůznějšími typy kotlů, kamen a paliv. Jejich výsledky a dlouhodobé praktické zkušenosti umožňují říci, že existují „pouze“ čtyři základní parametry, které nejvíce ovlivní to, co vychází z komínů při vytápění domácností tuhými palivy.

Co nejvíce ovlivní to, co vychází z komínu:

  • do čeho palivo dáváme (typ spalovacího zařízení)
  • co tam dáváme (typ a kvalita paliva)
  • kdo to tam dává (kvalita obsluhy)
  • jak se o zařízení staráme (údržba spalovacího zařízení a spalinových cest)

Zkušenosti celého týmu byly formulovány do SMOKEMANova desatera správného topiče.
Další informace najdete zde: https://vec.vsb.cz/cs/smokeman-zasahuje/ 

Více najdete na jakspravnetopit.cz