Ostrava chce ve svých lesích hospodařit šetrněji k přírodě

Aktualizováno: 4. srpna 2022

Město Ostrava otestuje moderní způsob hospodaření ve  svých lesích na území města, který je šetrnější k přírodě a zaručí zdraví lesního porostu. Jako takzvaně výzkumně-demonstrační plocha… Číst dále… »

Evropsky významné lokality

Aktualizováno: 3. srpna 2022

Na území města jsou nebo do něho zasahují tři evropsky významné lokality. Heřmanický rybník Na severovýchodě do území města zasahuje evropsky významná lokalita Heřmanický rybník,… Číst dále… »

Ptačí oblasti

Aktualizováno: 3. srpna 2022

Na území města zasahují dvě ptačí oblasti – z jihozápadu Ptačí oblast Poodří a ze severovýchodu Ptačí oblast Heřmanský stav – Odra – Poolší. Ptačí oblast… Číst dále… »

Natura 2000

Aktualizováno: 3. srpna 2022

Natura 2000 je celoevropská soustava chráněných území, kterou podle jednotných principů vytvářejí všechny státy Evropské unie. Cílem je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a… Číst dále… »

Přírodní památky

Aktualizováno: 3. srpna 2022

Kategorie přírodních památek má v Ostravě nejpočetnější zastoupení, kromě větších území Turkova a Heřmanického rybníku mezi ně patří i tři bludné balvany. Přírodní památkou  přírodní… Číst dále… »

Památné stromy

Aktualizováno: 3. srpna 2022

Stromy, jejich skupiny nebo stromořadí, které byly pro svůj mimořádný význam orgánem ochrany přírody vyhlášeny za památné. V Ostravě je 33 památných stromů, včetně jedné… Číst dále… »

Skupina dobrovolníků uklidila půl tuny odpadu

Aktualizováno: 5. června 2020

Navzdory nepříznivému počasí a silnému dešti skupina Ostravanů pod vedením náměstkyně primátora Kateřiny Šebestové uklízela odval Cingr, neboli Michálkovickou haldu. Akci organizovalo město Ostrava společně… Číst dále… »

Lesy ve správním obvodu ORP Ostrava

Aktualizováno: 4. srpna 2022

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Ostrava se v současné době nachází 5 397,31 hektarů lesů, což představuje průměrnou lesnatost 16,28 procenta. Největšími… Číst dále… »

Malí hledači pramenů vody mají na soutěžení více času

Aktualizováno: 5. června 2020

Doslova v plném proudu je letošní ročník soutěže Hledej pramen vody pro děti 4. a 5. tříd. Zábavnou formou s motivací soutěže chce organizátor, společnost… Číst dále… »

Příspěvky na ozdravné pobyty 2020/2021

Aktualizováno: 26. května 2020

Mateřské a základní školy zřizované městskými obvody statutárního města Ostravy nebo statutárním městem Ostrava předkládají žádosti o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na ozdravný pobyt konaný… Číst dále… »