Významné krajinné prvky

Aktualizováno: 3. srpna 2022

Ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její vzhled nebo přispívající k udržení její stability. V Ostravě jsou jimi lesy, vodní toky, rybníky,… Číst dále… »

Putování ostravskými parky

Aktualizováno: 3. srpna 2022

Zahradami, parky a sady, tedy místy s udržovanou zelení, se lidé obklopovali odedávna. Každé historické období a každý architektonický sloh se odrážely ve vzhledu i funkci… Číst dále… »