Zelené městské plochy – Územní systém ekologické stability

Aktualizováno: 8. března 2021

V systému zelených městských ploch má zásadní význam rovněž územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) tvořený biocentry vzájemně propojenými prostřednictvím biokoridorů.  V minulém období byla na základě… Číst dále… »

Výsadba zeleně

Aktualizováno: 29. října 2018

Vzhledem k rozloze zeleně na obyvatele patří Ostrava na špici nejzelenějších měst v České republice. Vedení města Ostravy řešilo negativní dopady znečištění ovzduší a potřebu zlepšení… Číst dále… »