Zelené městské plochy – Územní systém ekologické stability

Aktualizováno: 29. října 2018

Pro rozvoj Zelených městských ploch (Green Urban Areas) je využíván Plán rozvoje územních systémů ekologické stability, který obsahuje biocentra, propojené biokoridory. V minulém období byla na… Číst dále… »

Výsadba zeleně

Aktualizováno: 29. října 2018

Vzhledem k rozloze zeleně na obyvatele patří Ostrava na špici nejzelenějších měst v České republice. Vedení města Ostravy řešilo negativní dopady znečištění ovzduší a potřebu zlepšení… Číst dále… »