Dřívější díly pátečního seriálu vzdělávacích příspěvků najdete v tématu OvzdušíInformace a doporučení pro občany.

Přečtěte si návod k obsluze a řiďte se jím! Pokud se nebudete řídit pokyny výrobce, můžete poškodit zařízení případně způsobit i požár. Dodržujte předepsanou teplotu spalin. Nižší teplota může znamenat vyšší účinnost využití tepla, ale také špatné spalování, vyšší riziko vzniku kondenzátu a další související problémy. Příliš vysoká teplota spalin je plýtváním energií v palivu a může být i nebezpečná rizikem vzniku požáru.

Zvláště u moderních zdrojů začněte podrobným přečtením návodu, a předepsané postupy dodržujte, ty se mohou od starších kotlů velmi lišit. Zásadní je u kotlů s ručním přikládáním zátop a přikládání, kdy vzniká největší množství emisí a i zdánlivě drobné odchýlení od předepsaného postupu může tyto emise významně zvýšit. Při přikládání berte v potaz to, zda je zajištěn odběr tepla (např. zda akumulační nádoby nemají již požadovanou teplotu). V situaci, kdy již není kam teplo odebírat, mohou kotle se spalinovým ventilátorem přejít do určitého nouzového stavu, při kterém palivo dohořívá za malého přístupu vzduchu a vysoké produkce emisí. U špatně zapojených kotlů může tento stav být i nebezpečný.

Pokud používáte pevná paliva jen doplňkově, omezte jejich spalování při zhoršené kvalitě ovzduší, nebo zhoršených rozptylových podmínkách. Informace o aktuální kvalitě ovzduší jsou dostupné na webu Českého hydrometeorologického ústavu.

Pokud nejste s provozem kotle spokojeni, nebo si na vaše topení stěžují sousedé, může se jednat o snadno odstranitelný problém. V takovém případě se obraťte na odborníky (kominíka či odborně způsobilou osobu k provádění kontrol technického stavu a provozu zdrojů).

 

Více najedete na jakspravnetopit.cz

Více informací k SMOKEMANovi: https://vec.vsb.cz/cs/smokeman-zasahuje/