Použité pneumatiky jsou podle současné platné legislativy výrobkem s ukončenou životností a na nakládání s nimi se vztahují povinnosti podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. Výrobce pneumatik, který uvádí pneumatiky na trh, je podle tohoto zákona povinen zajistit na vlastní náklady zpětný odběr pneumatik. Splnění této povinnosti je výrobci pneumatik zajištěno provozovatelem kolektivního systému, tj. společností ELT Management Company Czech Republic s.r.o. Tato společnost vytvořila síť veřejných míst zpětného odběru zejména v rámci pneuservisů a autoservisů.

Sběrné místo pneumatik v blízkosti svého bydliště včetně mapového podkladu zjistíte na webových stránkách společnosti ELT Management Company Czech Republic s.r.o.  https://www.eltma.cz/sberna-mista#map

V rámci tohoto zpětného odběru nesmí být konečnému uživateli účtovány jakékoliv poplatky, které s tímto odběrem souvisí. Taktéž nesmí být vázán zpětný odběr pneumatik na nákup nového výrobku.