Primátor Tomáš Macura a hejtman Ivo Vondrák ve čtvrtek 14. února jednali s ministryní průmyslu a obchodu Martou Novákovou. Hlavním tématem bylo životní prostředí, konkrétně likvidace lagun a odvalu v Heřmanicích.

Primátor Tomáš Macura hovoří o výsledcích jednání s ministryní Martou Novákovou a hejtmanem Ivo Vondrákem. Foto: René Stejskal

Čištění lagun a odvoz kalů bude nyní pod přísnou kontrolou

Podle původní smlouvy měly být kaly z lagun Ostramo zlikvidovány a odvezeny do konce prosince loňského roku. Přestože město Ostrava trvalo na dodržení původního termínu a upozorňovalo na skluz v postupu prací, firmy likvidující kaly jej nedodržely. Město však nebylo účastníkem tohoto procesu a v situaci, kdy bylo jasné, že původní termín nebude dodržen, připravilo memorandum se státním podnikem Diamo a společností AVE CZ odpadové hospodářství. Městu se tím podařilo zkrátit nově navrhovaný termín úpravy hlinek a průběh prací bude monitorovat. Nová smlouva navíc garantuje, že firma, která provádí likvidaci kalů, nemůže od smlouvy odstoupit.

„Existovaly objektivní i subjektivní příčiny, proč původní smlouva nebyla dodržena. Nová smlouva je garance toho, že smlouva dodržena bude,“ zdůraznila ministryně Marta Nováková.

Úprava hlinek by měla skončit do konce dubna letošního roku, skladované kaly by měly být odvezeny do spalovny do konce prosince 2020. Jediným problémem je kapacita spalovny ve Vřesové, proto stát budce hledat možnost spalování kalů i v zahraničí.

„Nová smlouva znamená posílení kontrolní funkce města. Velmi zostřeným pohledem sledujeme, jak sanace lagun probíhá. Od začátku roku bylo z lokality odvezeno 1500 tun kalů, počátkem února se odvoz zastavil, kdy se čekalo se na rozmrznutí 40 vagónů s kaly. Po oteplení se proces obnovil,“ řekl primátor Tomáš Macura.

Státní podnik Diamo zakoupil zařízení na úpravu znečištěných vod. Ty dosud čistila soukromá firma Vodu je třeba v tomto případě čistit kontinuálně.

Jednání o likvidaci odvalu v Heřmanicích

Primátor jednal s ministryní i o likvidaci odvalu v Heřmanicích.

„Sekundární hoření odvalu je dalším zdrojem znečištění ovzduší v Ostravě. Je důležité, aby pokračovala jeho těžba. Hovořili jsme o provozních věcech a za sebe si myslím, že dohoda o likvidaci tohoto odvalu je dobrá a tato záležitost spěje k vyřešení,“ dodal primátor Macura.