Jednou z velkých starých ekologických zátěží v Ostravě jsou laguny po bývalém státním podniku Ostramo. Jedná se zároveň o jednu z největších ekologických zátěží na území České republiky. Laguny vznikly ukládáním odpadů z rafinérské výroby zahájené už na konci 19. století. Od roku 1965 zde byly ukládány také odpady z regenerace upotřebených ropných olejů.

Historie lagun

Laguny po bývalé chemičce Ostramo představují jednu z největších ekologických zátěží na území České republiky. Podle dosavadních údajů v nich bylo uloženo na 200 tisíc tun ropných kalů. Skládka vznikla ukládáním odpadu z rafinérské výroby zahájené zde na konci 19. století. Od roku 1965 zde byl odkládán také odpad z regenerace upotřebených mazacích olejů státního podniku OSTRAMO Ostrava. V roce 1992 se společnost se změnou majitele transformovala na  OSTRAMO-Vlček a spol., s.r.o. Provoz byl zastaven v roce 1996, ve stejném roce bylo rozhodnuto Vládou ČR o převzetí ekologické zátěže. Správou, přípravou a zajištěním odstranění byl pověřen státní podnik DIAMO. Skládku tvoří komplex tří lagun (R1, R2, R3) oddělených hrázemi se zemními valy a jedna laguna (R0) umístěna v zemníku bývalé cihelny.

K lagunám patří také skoro osmnáctihektarový průmyslový areál, který je ve vlastnictví soukromé společnosti Ostravská logistická centrála a.s. – statutární zástupce: JASON FITZGERALD. Kde již proběhla I. etapa sanace.

Průběh sanačních prací

Sanace lagun po chemičce Ostramo v Ostravě pokračuje podle plánu. K 31. prosinci 2019 společnost AVE CZ, odpadové hospodářství odvezla z areálu lagun 30.755 tun upravených kalů k ekologické likvidaci. Na zbývající množství má čas do konce letošního roku. Na likvidaci dohlíží státní podnik Diamo.

„Jsme samozřejmě rádi, že se milník, který znamenal odvézt 30 tis. tun k 31.12.2019, společnosti AVE CZ podařilo splnit. V listopadu a prosinci odtěžba a vývoz kalů probíhala řádným tempem, škoda jen, že tomu tak nebylo i v předchozích měsících. Společnost Diamo se vyjádřila, že by se do konce tohoto roku mělo podařit odvézt z lokality lagun Ostramo i zbývající množství kalů, což je kolem 47 tis. tun,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.  „Obáváme se, že se to bez dalšího smluveného koncového zařízení nestihne. Víme, že společnost o dalších koncovkách jedná, ale zatím bezúspěšně. Když si vezmeme, že původní termín, do kterého měly být upravené kaly odtěženy a zlikvidovány, byl konec roku 2018, tak je pro nás další protahování za horizont roku 2020 opravdu nepřijatelné,“ dodala náměstkyně Šebestová.

Laguny jsou desítky let jednou z největších ekologických zátěží v zemi. Jejich odtěžování začalo v roce 2004, ale neustále ho provázely problémy. V roce 2011, kdy bylo vytěženo na 200.000 tun kalů, se odtěžování zastavilo. Ukázalo se, že v lagunách byly další desítky tisíc tun odpadu, nakonec 91.562 tun. Tyto nadbilanční kaly odstraňovala společnost AVE CZ, jejich vytěžování z lagun dokončila v prosinci 2018.

„Co se týče následné sanace zemin, požádali jsme vládu ČR, aby zadala Ministerstvu životního prostředí změnu stanoviska, aby způsob sanace probíhal jinak než zapouzdřením podlimitně kontaminovaného materiálu do takzvaného ekokontejmentu. Vláda ještě naši žádost neprojednala, nemáme zatím žádnou reakci,“ uzavřela náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Upravené kaly se přepravují ve speciálních kontejnerech.Od července 2020 jsou nadbilanční kaly vyváženy k energetickému využití/odstranění do zařízení MUEG v Německu. Po úpravě jsou předávány ke konečnému využití do elektrárny Schwarze Pumpe – LEAG. Společnost AVE CZ dostala povolení, aby kaly mohla před jejich konečným spálením skladovat v areálu lagun v Ostravě. Kaly musí být zlikvidovány do konce roku 2020. Upravené kaly podle firmy nepáchnou, ani jinak nezatěžují okolí.

Dokončení těžby kalů z lagun Ostramo

Těžba odpadů po rafinérii v Mariánských Horách skončila po více než 16 letech. Sanační práce ještě pokračují, avšak obyvatele v okolí již nebude obtěžovat nepříjemný zápach.

„Dokončení těžby kalů z ostravských lagun považujeme za zásadní milník v sanaci této desítky let staré ekologické zátěže. Jejich odtěžování začalo v roce 2004 a trvalo dlouhých 16 let,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová. V roce 2011, kdy bylo vytěženo na 200 tisíc tun kalů, se odtěžování zastavilo, protože se ukázalo, že v lagunách je uloženo dalších více než 90 tisíc tun odpadu. „Právě tyto takzvané nadbilanční kaly se podařilo vytěžit a vymístit z areálu právě v těchto dnech. Končí tím mnoholeté obtěžování obyvatel Ostravy, zejména přilehlé bytové zástavby, nepříjemným pachem,“ dodala náměstkyně Kateřina Šebestová.

 

Informativní zprávy pro zastupitelstvo města o aktuálním stavu sanačních prací

Dokumenty k sanačním pracím

Ostatní dokumenty