Jednou z velkých starých ekologických zátěží v Ostravě jsou laguny po bývalém státním podniku Ostramo. Jedná se zároveň o jednu z největších ekologických zátěží na území České republiky. Laguny vznikly ukládáním odpadů z rafinérské výroby zahájené už na konci 19. století. Od roku 1965 zde byly ukládány také odpady z regenerace upotřebených ropných olejů.

Historie lagun

Laguny po bývalé chemičce Ostramo představují jednu z největších ekologických zátěží na území České republiky. Podle dosavadních údajů v nich bylo uloženo na 200 tisíc tun ropných kalů. Skládka vznikla ukládáním odpadu z rafinérské výroby zahájené zde na konci 19. století. Od roku 1965 zde byl odkládán také odpad z regenerace upotřebených mazacích olejů státního podniku OSTRAMO Ostrava. V roce 1992 se společnost se změnou majitele transformovala na OSTRAMO-Vlček a spol., s.r.o. Provoz byl zastaven v roce 1996, ve stejném roce bylo rozhodnuto Vládou ČR o převzetí ekologické zátěže. Správou, přípravou a zajištěním odstranění byl pověřen státní podnik DIAMO. Skládku tvoří komplex tří lagun (R1, R2, R3) oddělených hrázemi se zemními valy a jedna laguna (R0) umístěna v zemníku bývalé cihelny.

K lagunám patří také skoro osmnáctihektarový průmyslový areál, který je ve vlastnictví soukromé společnosti Ostravská logistická centrála a.s. – statutární zástupce: JASON FITZGERALD. Kde již proběhla II. etapa sanace.

Proběhlo dokončení těžby kalů z lagun Ostramo

Těžba odpadů po rafinérii v Mariánských Horách skončila v prosinci 2020 – po více než 16 letech. Sanační práce ještě pokračují, avšak obyvatele v okolí již nebude obtěžovat nepříjemný zápach.

„Dokončení těžby kalů z ostravských lagun považujeme za zásadní milník v sanaci této desítky let staré ekologické zátěže. Jejich odtěžování začalo v roce 2004 a trvalo dlouhých 16 let,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová. V roce 2011, kdy bylo vytěženo na 200 tisíc tun kalů, se odtěžování zastavilo, protože se ukázalo, že v lagunách je uloženo dalších více než 90 tisíc tun odpadu. „Právě tyto takzvané nadbilanční kaly se podařilo vytěžit a vymístit z areálu. Končí tím mnoholeté obtěžování obyvatel Ostravy, zejména přilehlé bytové zástavby, nepříjemným pachem,“ dodala náměstkyně Kateřina Šebestová.

Průběh sanačních prací

Níže jsou v jednotlivých dokumentech uvedeny aktuální informace o průběhu sanačních prací na lokalitě „laguny Ostramo“, které jsou pravidelně předkládány zastupitelstvu města.

Informativní zprávy pro zastupitelstvo města o aktuálním stavu sanačních prací

Dokumenty k sanačním pracím

Ostatní dokumenty