Jednou z velkých starých ekologických zátěží v Ostravě jsou laguny po bývalém státním podniku Ostramo. Jedná se zároveň o jednu z největších ekologických zátěží na území České republiky. Laguny vznikly ukládáním odpadů z rafinérské výroby zahájené už na konci 19. století. Od roku 1965 zde byly ukládány také odpady z regenerace upotřebených ropných olejů.

Historie lagun

Laguny po bývalé chemičce Ostramo představují jednu z největších ekologických zátěží na území České republiky. Podle dosavadních údajů v nich bylo uloženo na 200 tisíc tun ropných kalů. Skládka vznikla ukládáním odpadu z rafinérské výroby zahájené zde na konci 19. století. Od roku 1965 zde byl odkládán také odpad z regenerace upotřebených mazacích olejů státního podniku OSTRAMO Ostrava. V roce 1992 se společnost se změnou majitele transformovala na  OSTRAMO-Vlček a spol., s.r.o. Provoz byl zastaven v roce 1996, ve stejném roce bylo rozhodnuto Vládou ČR o převzetí ekologické zátěže. Správou, přípravou a zajištěním odstranění byl pověřen státní podnik DIAMO. Skládku tvoří komplex tří lagun (R1, R2, R3) oddělených hrázemi se zemními valy a jedna laguna (R0) umístěna v zemníku bývalé cihelny.

K lagunám patří také skoro osmnáctihektarový průmyslový areál, který je ve vlastnictví soukromé společnosti Ostravská logistická centrála a.s. – statutární zástupce: JASON FITZGERALD. Kde již proběhla I. etapa sanace.

Aktuální stav sanačních prací

V současné době realizuje v dané lokalitě společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. likvidaci nadbilančních kalů a probíhají jednání o dalším postupu sanačních prací.  Vedení města Ostravy několikrát obrátilo na Vládu České republiky, Ministerstvo životního prostředí a premiéra, aby byly dodrženy termíny likvidace ropných lagun a současně, aby následující sanační práce byly realizovány jako úplná dekontaminace nesaturované zóny (sanace zemin) dané lokality s následným využitím území v souladu s Územním plánem Ostrava .

Odkaz na webové stránky společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. s informacemi o realizaci projektu Nápravná opatření – Laguny Ostramo, nadbilanční kaly, 1. realizační etapa, včetně pravidelně aktualizovaných informací o měření kvality ovzduší.

Informativní zprávy pro zastupitelstvo města o aktuálním stavu sanačních prací

Dokumenty k sanačním pracím

Ostatní dokumenty