Laguny Ostramo

10. ledna 2020

Jednou z velkých starých ekologických zátěží v Ostravě jsou laguny po bývalém státním podniku Ostramo. Jedná se zároveň o jednu z největších ekologických zátěží na… Číst dále… »

Sanace lagun a koncentrace oxidu siřičitého

10. prosince 2018

Český hydrometeorologický ústav informoval 10. prosince na svém facebookovém profilu, že v průběhu sanace ostravských lagun v areálu bývalé chemičky Ostramo se od konce roku 2017 vyskytuje nepříjemný… Číst dále… »

Ostrava požaduje dodržení termínu likvidace kalů z lagun

30. listopadu 2018

Sanace ostravských lagun v areálu bývalé chemičky Ostramo se opožďuje. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství měla do 20. prosince letošního roku zavápnit, odtěžit a odvézt všechny… Číst dále… »

Odvaly a skládky průmyslových odpadů

6. října 2017

Odvaly důlních hlušin Odvaly karbonské důlní hlušiny jsou pozůstatek dlouhodobého dolování černého uhlí. Obecně jsou odvaly vnímány jako negativní estetický prvek vyčleňující se z okolního… Číst dále… »

Průmyslové areály a podniky

6. října 2017

Provozované průmyslové podniky Do této skupiny spadají rozsáhlé areály velkých hutních, strojírenských či chemických komplexů, koksovny, energetické zdroje a řada areálů menších podniků a provozů… Číst dále… »

Odkaliště

6. října 2017

Na území města se nachází několik již nepoužívaných odkališť pro ukládání kalů z úpraven uhlí společnosti OKD. Některá z odkališť tohoto druhu jsou na uhelných… Číst dále… »

Staré ekologické zátěže

5. října 2017

Jako typické staré ekologické zátěže lze charakterizovat lokality, ve kterých přetrvává znečištění horninového prostředí – zemin a podzemních vod – způsobené v minulosti úniky škodlivin… Číst dále… »