Čištění ulic krajského města po zimě už je v plném proudu. Od dubna začaly Ostravské komunikace navíc s očistou, která pomůže ovzduší.

Zhruba 450 tun prachu, štěrku, kamínků a další špíny odstranila do této chvíle z cest v Ostravě společnost Ostravské komunikace, a. s. Stejně jako loni začala s očistou dříve, než jí ukládá vyhláška. Oproti loňsku už firma posbírala zhruba o 130 tun tzv. smetků více.

„Od dubna navíc začíná speciální, pravidelné nadlimitní čištění silnic první až třetí třídy, jehož cílem je snížení prašnosti a zlepšení ovzduší v Ostravě. Město za tuto činnost letos Ostravským komunikacím zaplatí zhruba 14 milionů korun bez DPH,“ uvedl náměstek primátora Ostravy pro dopravu Miroslav Svozil.

Poprvé se letos technika Ostravských komunikací vydala na „očistnou misi“ 4. února, kdy stihla zbavit smetků všechny místní komunikace v majetku města Ostravy. Od 9. února přibyly trasy Správy silnic Moravskoslezského kraje. Přibližně od poloviny března se tyto komunikace čistí opakovaně.

„Kromě toho pracujeme i pro ŘSD. V únoru proběhlo vyčištění zastavěných oblastí, např. ulice 17. listopadu, Hlučínské, Plzeňské a Rudné v úseku Plzeňská – Místecká. Nyní už navazuje úklid všech komunikací ŘSD v katastru Ostravy,“ upřesnil ředitel Ostravských komunikací Daniel Lyčka s tím, že na silnicích mohou řidiči potkávat osm samosběrných a čtyři kropicí vozidla.

Prach, špína odpadající z aut a drobný odpad se z ulic nesmývá do kanalizace, ale sbírají ho zmíněné samosběrné zametací vozy. Jejich velké zásobníky špínu přepravují k pozdější likvidaci. Samosběrné a kropicí vozy vyjíždějí denně ve třísměnném provozu. Zametají zkrápěné smetky, které se později v areálu Ostravských komunikací vysuší a poté je zlikviduje autorizovaná firma pro nakládání s odpady. Ročně se takto z ulic Ostravy odstraní zhruba čtyři tisíce tun prachu a špíny.

Samosběrné vozy vyjíždějí také v mimořádných situacích – po haváriích a poruchách vozidel, kdy hrozí, že by došlo ke snížení protismykových vlastností vozovky, nebo při vzniku nebezpečí ekologických škod. V létě je běžné, že Ostravské komunikace kropicími vozidly také zvlhčují vzduch.

 

 

 

„Nadlimitní čištění na pozemních komunikacích na území statutárního města Ostravy“.

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí“.

www.mzp.cz       www.sfzp.cz