V souladu s Akčním plánem udržitelné energetiky probíhá průběžná modernizace systému veřejného osvětlení města Ostravy, zahrnující renovaci světelných míst s využitím svítidel LED technologie, která nahradila do té doby běžně instalovaná výbojková svítidla. Od roku 2014 jsou pro obnovu světelných míst systematicky používána pouze svítidla LED s integrovanou regulací světelného výkonu. První instalace LED svítidel byly v Ostravě zahájeny již v r. 2010.

Základním ukazatelem energetické účinnosti veřejného osvětlení může být i přepočet spotřeby elektřiny na jedno „světelné místo“, která setrvale klesá a např. mezi léty 2008 a 2018 se ji podařilo snížit o 23 % z 0,534 MWh na 0,434 MWh a to přitom při stoupajícím počtu světelných míst, které v daném období naopak narostlo o 10 %. Pro lepší představu můžeme říct, že každé svítidlo ve městě mělo v rámci svého celoročního provozu ekvivalent, resp. průměrný příkon méně něž 100 W.

Klesající trend energetické náročnosti soustavy veřejného osvětlení v Ostravě umožnilo především využívání a nasazení moderní technologie a dlouhodobé působení správy veřejného osvětlení na projektanty s cílem používání svítidel se zaručenými kvalitativními parametry (technické, světelné, životnost, design), aniž by došlo ke snížení světelných parametrů osvětlovací soustavy.