V souladu se Akčním plánem udržitelné energetiky pokračovala modernizace veřejného osvětlení města Ostravy, zahrnující i renovaci světelných míst s využitím LED technologie, která nahradila do té doby běžně instalovaná výbojková svítidla. Od roku 2014 jsou pro obnovu světelných míst systematicky používána pouze svítidla LED s integrovanou regulací světelného výkonu (první instalace LED svítidel byly zahájeny již v r. 2010).

Průměrná spotřeba na jedno světelné místo klesla mezi léty 2013 a 2015 z 0,485 MWh na 0,471 MWh. Klesající trend energetické náročnosti soustavy veřejného osvětlení v Ostravě umožnilo především využívání a nasazení moderní technologie a dlouhodobé působení správy veřejného osvětlení na projektanty s cílem používání svítidel se zaručenými kvalitativními parametry (technické, světelné, životnost, design), aniž by došlo ke snížení světelných parametrů osvětlovací soustavy.