Systém energetického managementu

26. října 2019

Pro systematickou implementaci Akčního plánu pro udržitelnou energii a jeho monitorování byla na Magistrátu města Ostravy zřízena samostatná pozice energetického managera, jehož úkoly jsou souvislosti… Číst »

Úspory ve veřejném osvětlení

26. října 2017

V souladu se Akčním plánem udržitelné energetiky pokračovala modernizace veřejného osvětlení města Ostravy, zahrnující i renovaci světelných míst s využitím LED technologie, která nahradila do… Číst »

Ekologizace lokálních topenišť

26. října 2017

Moravskoslezský kraj (MSK) se dlouhodobě potýká se špatnou kvalitou ovzduší, a proto jedním z opatření pro jeho zlepšování bylo také financování výměny generačně zastaralých nebo… Číst »

Úspory energie ve veřejných budovách

26. října 2017

V období 2014 – 2015 byly dokončena následující opatření, přinášející energetické úspory a naplňující Akční plán pro udržitelnou energii. U těchto projektů byly provedeny energetické… Číst »