Město Ostrava dlouhodobě podporuje výměnu zastaralých kotlů, které nesplňují minimálně 3., 4. nebo 5. emisní třídu. V Moravskoslezském kraji bude v letošním roce vyhlášena již 4. výzva kotlíkových dotací, zaměřena je nově na nízkopříjmové domácnosti. Ty mohou získat dotaci ve výši až 95 %. Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech bude poskytována prostřednictvím projektu Moravskoslezského kraje, který je příjemcem podpory z Operačního programu Životní prostředí.

V minulých výzvách kotlíkových dotací se podařilo v Ostravě vyměnit již 1671 kotlů. Na výměnu starého kotle jsme každému žadateli přispívali částkou 10 tisíc korun navíc nad rámec finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí.  Tuto finanční podporu zachováváme i ve čtvrté výzvě, která právě startuje. Souhrnně za všechny výzvy kotlíkových dotací jsme podpořili ostravské domácnosti celkovou částkou bezmála 15 miliónů korun. Také jsme více než stovce žadatelům poskytli možnost předfinancování, to znamená, že nemuseli vynakládat finanční prostředky ze svého, ale na pořízení kotle a příslušenství k němu použili námi poskytnutou zápůjčku. Taková pomoc pro žadatele se vyšplhala až takřka k 17 milionům korun,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

 Nová výzva je určena pro domácnosti s nízkými příjmy – na dotaci tedy budou mít nárok domácnosti tvořené osobami, jejichž průměrný čistý příjem na jednoho člena domácnosti v roce 2020 nepřevýšil 170.900 korun.

Žadatel musí být vlastníkem rodinného domu či rekreačního objektu, ve kterém trvale bydlí a používá pro jeho vytápění kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, který je napojen na otopnou soustavu a komínové těleso a nesplňuje požadavky minimálně 3., 4. nebo 5. třídy. Podporovány jsou výměny pouze za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel. S příspěvkem statutárního města Ostravy může domácnost získat dotaci až do výše 197.500 korun.

Stejně jako v minulých výzvách kotlíkových dotací se bude pro zájemce výměny kotlů pořádat seminář, na kterém budou podány veškeré informace o podmínkách poskytování kotlíkových dotací, jak vyplnit elektronickou žádost. Pro občany města Ostravy se seminář uskuteční dne 30. května 2022 v 15 hodin v prostorách Magistrátu města Ostravy na Prokešově náměstí 8 v zasedacím sále zastupitelstva (místnost č.  306). Zváni jsou všichni zájemci z širokého okolí.

„Podobně jako v předchozích výzvách bude otevřena pro občany města Ostravy také takzvaná „Kotlíková kancelář“. Osvědčilo se nám, že můžeme žadatelům pomoct s vyplňováním žádostí. Vše je pak pro ně už velmi snadné. Žádost s naším pracovníkem vyplní a pak již jen jednoduše elektronicky odešlou,“ doplnila Kateřina Šebestová.

Kotlíkovou kancelář naleznou zájemci v informačním centru, v přízemí Nové radnice na Prokešově náměstí. Zaměstnanci odboru ochrany životního prostředí budou poskytovat veškeré informace a pomohou s vyplňováním žádostí ve dnech od 1. do 13. června 2022 vždy v pondělky (13:00 – 17:00) a středy (9:00 – 15:00).  Žadatelům bude na místě k dispozici také počítač. V případě potřeby bude provoz kotlíkové kanceláře prodloužen či rozšířen o další dny v týdnu.

Žádosti ve 4. výzvě kotlíkových dotací bude přijímat krajský úřad od 13. června do 31. srpna 2022 a jejich počet nebude omezen. Výměna stávajícího kotle musí být provedena do dvou let od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace, tedy nejpozději do 30. září 2025.

Doporučujeme také pravidelně sledovat webové stránky Moravskoslezského kraje https://lokalni-topeniste.msk.cz. Eventuálně využít „kotlíkovou linku“: 595 622 355 nebo „kotlíkový e-mail“: kotliky@msk.cz