Rada města Ostravy usnesením č. 04160/RM1822/62 ze dne 16. června 2020 rozhodla o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvku z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší školám zřizovaných statutárním městem Ostrava. O poskytnutí dotací školám, u kterých město není zřizovatelem, rozhodlo Zastupitelstvo města Ostravy usnesením č. 0995/ZM1822/15 dne 24. června 2020.

Subjekt Poskytnutá částka
Mateřská škola Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou, příspěvková organizace 162 000,00 Kč
Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace 600 000,00 Kč
Základní škola Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace 600 000,00 Kč
Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace 330 000,00 Kč
Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace 720 000,00 Kč
Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace 900 000,00 Kč
Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace 990 000,00 Kč
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace 1 260 000,00 Kč
Základní škola Ostrava – Dubina, Františka Fofmana 45, příspěvková organizace 2 100 000,00 Kč
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace 600 000,00 Kč
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace 492 000,00 Kč
Základná škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace 444 000,00 Kč
Základní škola a mateřská škola Moravská Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace 1 104 000,00 Kč
Základní škola Ostrava-Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace 930 000,00 Kč
Základní škola Ostrava-Muglinov, Pěší 1/66, příspěvková organizace 480 000,00 Kč
Základní škola Ostrava-Nová Bělá, Mitrovická 389, příspěvková organizace 210 000,00 Kč
Základní škola Ostrava-Stará Bělá, Junácká 700, příspěvková organizace 540 000,00 Kč
Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace 300 000,00 Kč
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace 360 000,00 Kč
Základní škola Ostrava – Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace 780 000,00 Kč
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace 240 000,00 Kč
Základní a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace 1 158 000,00 Kč
Základní škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace 540 000,00 Kč
Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna Bohumín – odloučené pracoviště Ostrava, Hájkova 8 60 000,00 Kč
EDUCATION INSTITUTE základní škola, mateřská škola, s.r.o.; Ostrava – Vítkovice; Erbenova 27 300 000,00 Kč

Podmínky použití finančních prostředků se řídí schváleným Statutem Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší.

(https://zdravaova.cz/fond-pro-deti-ohrozene-znecistenim-ovzdusi/)