Rada města Ostravy usnesením č. 02563/RM2226/46 ze dne 31. října 2023 rozhodla o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvku z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší školám zřizovaných statutárním městem Ostrava. 

Z Programu 2023/2024 mohly školy žádat o příspěvek a dotaci ve výši 7 500 Kč na dítě/žáka.

Základní školy a mateřské školy zřizované statutárním městem Ostrava podaly 35 žádostí na realizaci ozdravných pobytů pro 3 893 dětí.

Přehled poskytnutých příspěvku je uveden v tabulce:

Městský obvod Název školy Počet žáků Poskytnutá částka
Hrabová ZŠ Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, p.o. 309 2 317 500,00 Kč
Krásné Pole ZŠ a MŠ Ostrava-Krásné Pole, Družební 336, p.o. 65 487 500,00 Kč
Mariánské Hory a Hulváky ZŠ Ostrava-Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, p.o. 105 787 500,00 Kč
Michálkovice ZŠ Ostrava – Michálkovice, U Kříže 28, p.p. 45 337 500,00 Kč
Moravská Ostrava a Přívoz ZŠ Ostrava, Zelená 42, p.o. 130 975 000,00 Kč
Moravská Ostrava a Přívoz ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A 160 1 200 000,00 Kč
Moravská Ostrava a Přívoz ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 10, p.o. 165 1 237 500,00 Kč
Moravská Ostrava a Přívoz Waldorfská ZŠ a MŠ Ostrava, p.o. 60 450 000,00 Kč
Moravská Ostrava a Přívoz ZŠ Ostrava-Moravská Ostrava, Gajdošova 9, p.o. 50 375 000,00 Kč
Moravská Ostrava a Přívoz ZŠ Ostrava, Matiční 5, p.o. 160 1 200 000,00 Kč
Nová Bělá ZŠ Ostrava-Nová Bělá, Mitrovická 389, p.o. 61 457 500,00 Kč
Ostrava-Jih ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, p.o. 170 1 275 000,00 Kč
Ostrava-Jih ZŠ Ostrava-Dubina, Fr. Formana 45, p.o. 230 1 725 000,00 Kč
Ostrava-Jih ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. 35 262 500,00 Kč
Ostrava-Jih ZŠ Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, p.o. 130 975 000,00 Kč
Ostrava-Jih ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, p.o. 103 772 500,00 Kč
Ostrava-Jih ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, p.o. 80 600 000,00 Kč
Ostrava-Jih ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, p.o. 66 495 000,00 Kč
Ostrava-Jih ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, p.o. 200 1 500 000,00 Kč
Ostrava-Jih ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o. 160 1 200 000,00 Kč
Ostrava-Jih ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, p.o. 255 1 912 500,00 Kč
Ostrava-Jih ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský les, B. Dvorského 1, p.o. 150 1 125 000,00 Kč
Ostrava-Jih ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, p.o. 50 375 000,00 Kč
Poruba ZŠ Ostrava-Poruba, Komenského 668, p.o. 90 675 000,00 Kč
Poruba ZŠ Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, p.o. 125 937 500,00 Kč
Poruba Waldorfská základní a střední škola Ostrava-Poruba, p.o. 24 180 000,00 Kč
Radvanice a Bartovice ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, p.o. 270 2 025 000,00 Kč
Radvanice a Bartovice MŠ Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, p.o. 35 262 500,00 Kč
Radvanice a Bartovice MŠ Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 8, p.o. 25 187 500,00 Kč
Slezská Ostrava ZŠ Slezská Ostrava- Muglinov Pěší 1/66,, p.o. 70 525 000,00 Kč
Slezská Ostrava MŠ Slezská Ostrava, Požární 8, p.o. 40 300 000,00 Kč
Slezská Ostrava ZŠ Slezská Ostrava, Chrustova 24, p.o. 50 375 000,00 Kč
Slezská Ostrava ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, p.o. 100 750 000,00 Kč
Stará Bělá ZŠ Ostrava-Stará Bělá, Junácká 700, p.o. 45 337 500,00 Kč
Vítkovice ZŠ Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, p.o. 80 600 000,00 Kč

(https://zdravaova.cz/fond-pro-deti-ohrozene-znecistenim-ovzdusi/)Podmínky použití finančních prostředků se řídí schváleným Statutem Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší.