Mateřské a základní školy zřizované městskými obvody statutárního města Ostravy nebo statutárním městem Ostrava předkládají žádosti o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na ozdravný pobyt konaný od 1. listopadu 2021 do 30. dubna 2022 v souladu se Statutem Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší do 25. května 2021.

Dokumenty a formuláře jsou k dispozici zde: Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší