Mateřské a základní školy zřizované městskými obvody statutárního města Ostravy nebo statutárním městem Ostrava mohou předkládat žádosti o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na ozdravný pobyt konaný od 1. listopadu 2022 do 30. dubna 2023 v souladu se Statutem Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší do 25. května 2022.

Formulář žádosti o poskytnutí podpory z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 2022-2023

 

Dokumenty a formuláře jsou k dispozici zde: Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší