Mateřské a základní školy zřizované městskými obvody statutárního města Ostravy nebo statutárním městem Ostrava předkládají žádosti o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na ozdravný pobyt konaný od 1. listopadu 2020 do 30. dubna 2021 v souladu se Statutem Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší do 25. května 2020.

Dokumenty a formuláře jsou k dispozici zde: Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší