Správný způsob vytápění přinese

  • čistší ovzduší venku i uvnitř
  • snížení rizika vzniku závažných onemocnění
  • lepší sousedské vztahy
  • odstranění rizika uložení pokuty za porušování zákona o ochraně ovzduší
  • nižší náklady na vytápění
  •  méně práce spojené s čištěním zařízení a spalinových cest
  • snížení požárního rizika a zvýšení životnosti vašeho zařízení k vytápění a jeho příslušenství

Dotační programy a ekonomika provozu kotlů

Náklady na vytápění rovněž snížíte zateplením objektu a výměnou oken a dveří!
Pokud vlastníte zařízení, které musíte nebo chcete vyměnit za modernější a ekologičtější, sledujte možnosti v rámci našich dotačních programů na:
https://www.kotlikydotace.cz
https://www.novazelenausporam.cz/

Ověřte si výhodnost jednotlivých druhů vytápění pomocí orientačních kalkulaček a získejte další informace v odkazech uvedených na: www.jakspravnetopit.cz


Autoři: odbor ochrany ovzduší ve spolupráci se samostatným oddělením tiskovým a PR,
Vytvořeno ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, zástupci výrobců spalovacích zdrojů a Smokemanem!