Dopady nesprávného vytápění na zdraví

  •  Nesprávné vytápění domácností pevnými palivy je hlavním zdrojem znečištění ovzduší v ČR. Znečištění ovzduší pocházející z nesprávného vytápění domácností ovlivňuje zdraví lidí ve větší míře než velké průmyslové podniky. Průmyslové zdroje mají na rozdíl od zařízení v domácnostech systémy k čištění a záchytu emisí. Zařízení k vytápění domácností se však vyskytují po celé ČR, ve všech sídlech, všude kolem nás.

 

  • Velkým nebezpečím nesprávného vytápění je zejména skutečnost, že jsou škodliviny z komínů vypouštěny nízko nad zemí, tedy přímo do naší dýchací zóny. Prakticky tak dýcháme zplodiny z vlastních zařízení, a to ve velkých koncentracích, což poškozuje naše zdraví.

 

  • Škodlivé látky se nesprávným vytápěním domácností uvolňují jak do vnějšího, tak do vnitřního prostředí našich obydlí (a to buď přímo prostřednictvím krbů a kamen, nebo větráním) a ovlivňují kvalitu života a zdraví všech členů rodiny a ostatních lidí v okolí. Kromě toho tyto škodliviny často obtěžují také kouřem a zápachem.
  • Dlouhodobá expozice znečištěnému ovzduší má za následek předčasnou úmrtnost, a to zejména na kardiovaskulární a respirační onemocnění včetně rakoviny plic. Dochází k nárůstu nemocnosti dýchacího ústrojí a výskytu symptomů chronického zánětu průdušek, snížení plicních funkcí u dětí i dospělých. Mohou se zhoršovat stavy astmatiků a zvyšovat výskyt dalších respiračních symptomů.

 

  • Kromě toho přibývá důkazů o vlivu znečištěného ovzduší na vznik diabetu II. typu, na neurologický vývoj u dětí a neurologické poruchy u dospělých (např. Alzheimerova choroba). Znečištěné ovzduší se také podílí na zvýšené kojenecké úmrtnosti.

 

  • Dle Státního zdravotního ústavu je každoročně kvůli zvýšeným koncentracím prachových částic v ovzduší navýšena přirozená úmrtnost v ČR řádově o tisíce lidí.

Autoři: odbor ochrany ovzduší ve spolupráci se samostatným oddělením tiskovým a PR,
Vytvořeno ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, zástupci výrobců spalovacích zdrojů a Smokemanem!