Schválený plán mýtních úmyslných těžeb v městských lesích pro období 2019 - 2020

Dne 26. listopadu 2019 schválila Rada města Ostravy plán mýtních úmyslných těžeb v lesích ve vlastnictví statutárního města Ostravy a to v návaznosti na předložený návrh  společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. , která v městských lesích dlouhodobě hospodaří.  Ve většině případů se jedná o lesní porosty v mýtním věku, porosty se sníženým zakmeněním a sníženou stabilitou. Schválené těžební zásahy jsou blíže uvedeny v tabulce, ve které jsou zároveň uvedeny informace o předpokládaném termínu realizace prací, včetně provedení obnovy dotčené části lesa. Veškeré zásahy budou realizovány společností Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., která bude v předstihu na svých webových stránkách www.ostravskelesy.cz rovněž informovat veřejnost o realizaci těchto mýtních úmyslných těžeb.

JPRL

Katastrální

území

Číslo

parcely

Lesní komplex ha

Objem

(m3)

Předpoklad

těžby (kvartál)

Termín

obnovy

12 P 9b Bobrovníky 458/1 Bobrovnický les 0,56 250 2. Q. J 2021
13 P 12 Hošťálkovice 1328 Bobrovnický les 0,80 300 1. Q. J 2021
50 K 12 Nová Ves u Ostravy 242/1 Nová Ves 0,76 250 2. Q. J 2021
36 D 11 Stará Bělá 2289 Palesek 0,50 200 1. Q. J 2021
36 F 8 Stará Bělá 2301/1 Palesek 0,26 30 1. Q. J 2021
70 E 9 Stará Bělá 2299/1 Palesek 0,50 100 4. Q. J 2021
70 E 15  Stará Bělá 2299/1 Palesek 0,40 100 1. Q. J 2021
30 G 11 Stará Ves nad Ondřejnicí 2649 Březiny 0,25 100 2. Q. J 2021
32 H 10

Stará Ves nad

Ondřejnicí

3202 Černý les 0,45 150 3. Q. J 2021
32 E 11

Stará Ves nad

Ondřejnicí

3204 Černý les 0,50 135 3. Q. J 2021
40 C 13 Stará Bělá

3233

3160

Hůrka 0,50 180 1. Q. J 2021
40 A 7

Výškovice

u Ostravy

855/1 Hůrka 0,50 110 1. Q. J 2020
41 F 14 Stará Bělá 1673 Bělský les 0,50 150 1. Q. J 2020
46 B 9 Zábřeh nad Odrou

954

955/1

Korýtko 0,50 145 4. Q. J 2021
48 A 10b Svinov 1771 Hranečník 0,50 160 4. Q. J 2021
63 E 11 Stará Plesná 914 Kostka 0,60 175 1.Q J 2020
35 B 9 Stará Bělá 2574 Díly 0,40 100 4.Q J 2020
33 B 11 Proskovice

762/7

762/10

Jarkov 0,38 100 4.Q J 2020
13 F 9 Bobrovníky 458/1 Bobrovnický les 0,70 150 4.Q J 2020
40 C 13 Stará Bělá 3158 Hůrka 1,00    360 4.Q J 2020
42 F 13a Stará Bělá Bělský les Bělský les 0,50 50 4.Q J 2020
Celkem:   11,06 3295

Po rozkliknutí  JPRL se zobrazí mapový snímek lokality plánovaného těžebního zásahu.