V roce 2014 bylo v Ostravě realizováno měření kvality ovzduší v různých vrstvách atmosféry. Cílem měření bylo ověřit nasycenost vrstev ovzduší nad Ostravou pomocí měření prašného aerosolu v různých výškách nad terénem. Pro měření byl použit heliový balón vyrobený na zakázku. Pod balón bylo umístěno speciální zařízení ve vodotěsném velmi lehkém ale pevném obalu. Měření probíhalo v topné i netopné sezóně.

Závěrečná zpráva sledování kvality ovzduší prostřednictvím balónu

Závěrečná zpráva sledování kvality ovzduší prostřednictvím balónu, léto 2014

Protokol měření MB06 Hermanice 2208

Protokol měření MB07 Laguny 2508

Protokol měření MB08 Poruba 2808

Protokol měření MB09 Místecká 2808

Protokol měření MB10 Mar.Hory 2908

Protokol měření MB11 Stará Bělá 2908

Protokol měření MB12 Rudná