Co nejvíce ovlivní to, co vychází z našeho komínu? Jaký je rozdíl mezi starým a novým typem kotle? Co jsou čtyři základní parametry, které ovlivní to, co vychází z našeho komínu? Pojďme se na to společně se Smokemanem podívat:

1) Do čeho palivo dáváme (typ spalovacího zařízení)

2) Co tam dáváme (typ a kvalita paliva)
– dáváme do daného spalovacího zařízení vhodné palivo?
– odpad je dobré palivo, ale pouze pro spalovnu odpadů
– základním pravidlem je spalovat to palivo, pro které je kotel určen
– co je to palivo? palivo = hořlavina + popelovina + voda
– energetická hodnota paliva? výhřevnost a spalné teplo v MJ/kg
– obsah hořlaviny = energetická hodnota
– popelovina a voda = složky pasivní (balast – to, co nechceme)
– dřevo sušit minimální: 1 – 2 roky na dobře větraném místě >>vyšší výhřevnost a nižší emise
– tvrdé dřevo x měkké dřevo – mají přibližně stejnou výhřevnost 3 – 2 až 4 kg dřeva = 1 m zemního plynu (obsah energie)

3) Kdo to tam dává (kvalita obsluhy)
– aby hořlavina obsažena v palivu kvalitně shořela potřebuje se setkat se vzdušným kyslíkem, proto:
– nedusit, tzn. nezavírat úplně klapky spalovacích vzduchů
– po přiložení nechat rozhořet
– kombinace hodně paliva + málo vzduchu je podobná tomu, jako když do velkého kopce chcete v autě jet na pátý rychlostní stupeň.

4) Jak se o zařízení staráme
– optimální parametry jsou dosaženy při jmenovitém výkonu
– předimenzování spalovacího zařízení = provoz při sníženém výkonu produkuje více emisí a účinnost zařízení klesá
– akumulační nádoba = baterie tepla – navýšení doby, kdy je zařízení provozováno při jmenovitém výkonu
– malý tah komínu – představuje bezpečnostní riziko >> vyčištění komínu, správné napojení, použití odtahového ventilátoru
– velký tah komínu – způsobuje zvýšení komínové ztráty a tedy snížení účinnosti >> regulátory tahu (použít klapu s přisáváním za spalovacím zařízením)
– údržba: čištění teplosměnných ploch a spalinových cest (kouřovod + komín)
– zajistit minimální teplotu vratné vody, která je daná výrobcem (např. 60 ºC)


Vysoká škola báňská – TU Ostrava
Výzkumné energetické centrum

http://vec.vsb.cz/smokeman
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Horák, Ph.D. alias Smokeman                      email: jirka.horak@vsb.cz