V následujícím SMOKEMANově vysvětlujícím videu se zábavnou formou dozvíte další doporučení ze SMOKEMANova desatera, kterým je, že u starých kotlů je vhodné přikládat méně a častěji, u automatů a zplyňovacích kotlů ale přikládat vždy do plna. 

Dřívější díly pátečního seriálu vzdělávacích příspěvků najdete v tématu Ovzduší – Informace a doporučení pro občany.

Více najedete na jakspravnetopit.cz

Více informací k SMOKEMANovi: https://vec.vsb.cz/cs/smokeman-zasahuje/