Dalším doporučením, jak obsluhovat kamna a kotel, je nedusit oheň, tedy, nastavit regulační klapky tak, aby vzduch mohl k palivu, ale to se už dozvíte v následujícím SMOKEMANově vysvětlujícím videu.

Dřívější díly pátečního seriálu vzdělávacích příspěvků najdete v tématu Ovzduší – Informace a doporučení pro občany.

Více najedete na jakspravnetopit.cz

Více informací k SMOKEMANovi: https://vec.vsb.cz/cs/smokeman-zasahuje/