V následujícím SMOKEMANově vysvětlujícím videu se zábavnou formou dozvíte, že optimální teplota spalin v kouřovodu představuje kompromis mezi dvěma mezními, nežádoucími stavy.

  1. Nízká teplota spalin má za následek snižování komínového tahu a kondenzaci dehtů a vodní páry ve spalinové cestě a tím i snížení životnosti a bezpečnosti provozu.
  2. Vysoká teplota spalin způsobuje vysokou hodnotu komínové ztráty.

Dalším ze SMOKEMANova desatera je doporučení, že při topení se má udržovat teplotu spalin za kotlem mezi 100 až 250 °C, teplota spalin v kouřovodu (za spalovacím zařízením) je v domácích podmínkách jednoduše měřitelná teploměrem a poskytuje užitečné údaje o stavu spalovacího zařízení (zanesení výměníku), způsobu jeho provozu, míře využití vložené energie v palivu a může upozornit na nebezpečí spojené s kondenzací dehtů a vodní páry ve spalinové cestě.

Dřívější díly pátečního seriálu vzdělávacích příspěvků najdete v tématu Ovzduší – Informace a doporučení pro občany.

Více najedete na jakspravnetopit.cz

Více informací k SMOKEMANovi: https://vec.vsb.cz/cs/smokeman-zasahuje/