Projekt Statistické vyhodnocení zpětných trajektorií pro území Ostravy se zabýval hodnocením situace v Česko – Polském ovlivňováni kvality ovzduší zpětnými trajektoriemi zkonstruovanými pro každý den roku 2011. V rámci projektu byl definován pohyb vzdušné masy přicházející nad Ostravu v jednotlivých dnech tohoto roku. Trajektorie vzdušné masy byly následně posuzovány ve vztahu k imisní situací v Ostravě a výskytu významných zdrojů znečišťování ovzduší na obou stranách státní hranice.

Cílem projektu nazvaného Statistické vyhodnocení zpětných trajektorií pro území Ostravy bylo stanovení (odborný odhad) dálkového přenosu znečištění přiváděného do území Ostravy znečištěným vzduchem z oblastí v okruhu cca do 100 km od centra města.

Geograficky byl proto projekt zaměřen na Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj. Dále byly zkoumány významné příhraniční zdroje v Polsku (Slezské a Opolské vojvodství) a Slovensku (Žilinský a Trenčínský kraj).

Analýzou zpětných trajektorií bylo prokázáno, že v zimních měsících existuje statisticky významný vztah mezi emisemi zdrojů v trajektorii pohybu vzdušné masy a kvalitou ovzduší v Ostravě.

V závislosti na rychlosti proudění lze vysledovat původ vzdušné masy za 24 hodin zpětně do vzdáleností od několika desítek kilometrů až po vzdálenosti vyšší než 1000 km. Ve třech nejhorších imisních dnech v roce 2011 procházely zpětné trajektorie polskými průmyslovými oblastmi a zde umístěné významné průmyslové zdroje se mohly podílet na zhoršené kvalitě ovzduší v Ostravě.

Je však nutné zdůraznit, že nejen trasa vzdušné masy přicházející nad Ostravu má vliv na kvalitu ovzduší. Existují další veličiny, které mají nezanedbatelný význam a ke kterým patří zejména rozptylové podmínky, rychlost větru a venkovní teplota vzduchu.