Dne 1. ledna 2024 vstoupila v platnost novela obecně závazné vyhlášky č. 12/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství statutárního města Ostravy, která doplnila a upřesnila některá její ustanovení.

Největší změnu zaznamenali občané po skončení vánočních stromků, kdy je na základě vyhlášky umožněno odkládat vánoční stromky ke kontejnerům tak, jak byli občané ještě před rokem 2022 zvyklí.

Odkaz na novelizované znění:https://www.ostrava.cz/cs/urad/pravni-predpisy/uplna-zneni-novelizovanych-pravnich-predpisu-mesta/uplne-zneni-obecne-zavazne-vyhlasky-c-12-2021