Od 1. 9. 2024 bude v rodinných domech, bytových domech a ve stavbách pro rodinnou rekreaci zakázáno provozovat spalovací zařízení horší než 3. třídy – zda právě vaše zařízení vyhovuje, zjistíte při povinné pravidelné tříleté kontrole technického stavu a provozu. Pro provozovatele zdrojů v ostatních budovách platí tento zákaz již od 1. 9. 2022.

Zdroji musí také odpovídat spalinové cesty (kouřovod a komín), které musí splňovat požadavky na teplotu a tah. Při každé změně zdroje je nutné provést revizi spalinové cesty revizním kominíkem. Neprovedení revize vás v případě problému vzniklého provozováním takového zdroje (požár nebo otrava oxidem uhelnatým) může přivést do velkých finančních problémů nebo vás může vystavit trestnímu stíhání. Ta malá úspora, které tím dosáhnete, za to určitě nestojí. Výměnu zdroje je vhodné předem konzultovat s kominíkem, protože moderní kotle jsou poměrně náročné na tah komína a dosahují nízkých teplot spalin a dodatečné řešení tohoto problému může být velmi obtížné, nebo i nemožné. Naopak při silném či kolísavém tahu komína může výrazně pomoci instalace jednoduchého a relativně levného regulátoru tahu. Náklady na výměnu kotle nejsou malé a špatná funkce spalinových cest by mohla efekt samotné výměny znehodnotit.

Instalaci a prvotní nastavení zdroje přenechte vždy prověřeným odborníkům, a to především u moderních kotlů. U starších kotlů může instalaci ověřit technik při kontrole technického stavu a provozu zdroje, jejíž provedení je povinné každé 3 roky. Doporučujeme nechat provést kontrolu jiným technikem, než který zdroj instaloval. Zajistěte dostatečný přívod vzduchu ke kotli – spalování paliv vyžaduje velké množství vzduchu. Výměna nebo i jen zavření okna do kotelny může vést ke špatnému provozu kotle. U lokálních topidel (kamen, krbů) je tento problém ještě důležitější, protože jsou instalovány v obytných místnostech. Ideální je zajistit jim samostatný, externí přímý přívod vzduchu, a to především u nových či rekonstruovaných domů.

Důležité je také na správné zapojení bezpečnostních prvků, bezpečnostního ventilu nebo dochlazovací smyčky, jedná se o nejčastější závady identifikované techniky provádějícími pravidelné kontroly zdrojů. O to by se měl postarat vyškolený technik.

V současnosti jsou na trh dodávány pouze kotle splňující požadavky tzv. ekodesignu (jedná se o standard zajišťující nízké emise do ovzduší a vysokou účinnost využití energie v palivu). Současně jsou kotle (dle technické normy ČSN EN 303-5) zařazovány dle emisí a účinnosti do tříd 1 – 5, kdy kotle tříd 1 a 2 a kotle bez uvedené třídy jsou předmětem výše uvedeného zákazu. Plnění vyšších tříd je u některých kotlů s ručním přikládáním podmíněno instalací akumulační nádoby, díky které nemusí být zdroj provozován při sníženém výkonu a vyšších emisích.

Zákaz provozu kotlů 3. třídy nebo lokálních topidel není zatím zákonem stanoven, nedá se však do budoucna vyloučit. Proto nedoporučujeme volit jiná zařízení než ta, která splňují ekodesign. Provoz doplňkových zdrojů tepla (kamen, krbů apod.) může být omezen také na místní úrovni prostřednictvím obecně závazné vyhlášky (např. v Praze). Vždy si tedy předem ověřte, zda tomu tak není právě ve vaší obci.

Používej moderní spalovací zařízení – kotel a kamna

V příštím díle ve SMOKEMANově vysvětlujícím videu se dozvíte výhody moderního kotle a kamen.

Dřívější díly pátečního seriálu vzdělávacích příspěvků najdete v tématu OvzdušíInformace a doporučení pro občany.

Více najdete novém webu MŽP, který pomůže všem majitelům kotlů na pevná paliva: jakspravnetopit.cz