Ovzduší v Ostravě se dlouhodobě významně zlepšuje. Výsledky, které hodnotí kvalitu ovzduší za rok 2019, jsou nejlepší za posledních pět let:

  • nejnižší počet hodin s vyhlášenou smogovou situací,
  • město nadlimitně čistí cesty i státu a kraje a na komunikacích v Ostravě byl sesbírán nejvyšší počet smetků,
  • do hor vyrazí za peníze z fondu rekordní počet dětí,
  • o kotlíkovou dotaci požádaly další stovky Ostravanů,
  • v ulicích jezdí další nové nízkoemisní nebo bezemisní vozy,
  • na sdílených kolech byly najety desítky tisíc kilometrů.

Město Ostrava se na zlepšené kvalitě ovzduší podílí řadou svých aktivit a opatření. V loňském roce byla ve městě vyhlášena jedna smogová situace, která trvala 94 hodin, a bylo to v lednu. Z měření odborníků vyplývá, že ve vzduchu bylo za rok celkově méně prachu. Průměrná roční koncentrace sledovaných prachových částic PM10 ani na jedné z měřicích stanic nedosáhla imisního limitu 40 µg/m3. Počet dnů, kdy byl překročen denní imisní limit, tedy 50 µg/m3, také výrazně poklesl.

„Za tato pozitivní čísla, nejlepší za posledních pět let, vděčíme z velké části teplejšímu počasí a lepším rozptylovým podmínkám. Mírné zimy znamenají kratší topnou sezonu a tedy menší množství uvolněných škodlivin při vytápění. Zároveň s tím se projevují pozitivní efekty snižování emisí vypouštěných do ovzduší, ke kterým přispívají i opatření prováděná na území města Ostravy,“ řekla Blanka Krejčí, vedoucí oddělení kvality ovzduší pobočky ČHMÚ Ostravě.

Zlepšenou kvalitu ovzduší v roce 2019 komentuje také náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová:

„V Ostravě jsme měli v roce 2019 nejméně smogových dnů  v posledních letech, žili jsme v nich „jen“ 94 hodin. Z hlediska znečištění ovzduší to byl rok výjimečný, oproti letům 2017, kdy byly smogovky vyhlášeny čtyřikrát, a 2018, kdy se tak stalo pětkrát. Samozřejmě, že to souvisí s meteorologickými podmínkami, ale věřím, že pomohla také opatření, na kterých ve městě pracujeme, a i dále budeme.“

Podrobnosti včetně přehledu aktivit a opatření města Ostravy najdete v tomto přiloženém dokumentu(pdf): Nejlepší kvalita ovzduší v Ostravě za posledních pět let