Statutární město Ostrava se letos opět zapojí do kampaně Hodina Země. V sobotu 24. 03. 2018 od 20:30 do 21:30 zhasne osvětlení věže Radnice města Ostravy na Prokešově náměstí. Hodina Země je symbolickou akcí, která má upozornit na důležitost úsilí k ochraně klimatu a přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. V loňském roce se v České republice k akci připojilo na 90 měst, včetně Ostravy, a obcí společně s tisíci jednotlivci. Na celém světě se zapojilo 187 zemí a zhaslo na 3.000 dominant. Akce je určena také jednotlivcům, kterých se do akce každoročně zapojují milióny. Více informací na www.hodinazeme.cz.

V souladu s členstvím města v Paktu starostů a primátorů Ostrava jsou v Ostravě realizovány projekty, které vedou ke snížení produkce CO2 a současně zlepší život jeho obyvatelům. Opatření ke snížení produkce CO2 nemají přínos pouze jako opatření ke snížení dopadů klimatické změny, ale přispívají také ke zlepšení kvality ovzduší. V oblasti ochrany klimatu město Ostrava zpracovalo dva významné dokumenty Akční plán pro udržitelnou energii a klima pro období do roku 2030 a Adaptační strategii na dopady a rizika, vyplývající ze změny klimatu.