Cílem projektu nazvaného Vizualizace transportu znečištění v ostravsko-katovické průmyslové oblasti je formou mapových kompozic a animovaných map přehledně zobrazit dynamické chování kvality ovzduší v ostravsko-katovické oblasti. Geograficky je projekt zaměřen na Moravskoslezský kraj a Slezské vojvodství.

Hlavním výstupem projektu je animovaný model pohybu znečištění vzdušné masy nad Slezskem, resp. nad územím společně ovlivňovaným a to v době reprezentativního imisně významného období 40 dnů v topné sezóně. Závěrem projektu bylo, že činitelů ovlivňujících kvalitu ovzduší v Ostravě je více. Např. zdroje na území města, venkovní teplota, rychlost větru, rozptylové podmínky, atd. Ze sestaveného animovaného modelu pro vybranou část topné sezóny však vyplývá, že při výskytu nejvyšších imisních koncentrací PM10 v Ostravě se v topné sezóně vyskytují obvykle ještě vyšší imisní koncentrace na polské straně.