Zveřejňujeme dokument Ministerstva životního prostředí, kterým byla vrácena dokumentace vlivu záměru „CENNZO Ostrava“ k přepracování.

MŽP_vrácení dokumentace vlivů záměru CENNZO Ostrava k dopracování