Informace o podání žaloby MOb Mariánské Hory a Hulváky proti závaznému stanovisku MŽP k záměru „CENNZO Ostrava“

Informativní materiál pro členy rady města Ostravy ve věci žalobního návrhu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o zrušení Závazného stanoviska MŽP ze dne 28. 11. 2019 k záměru „CENNZO Ostrava“
Aktualizováno: 26. května 2020

V rámci zastupitelstva města konaného dne 11. 12. 2019 byla zastupitelkou městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky podána informace o připravované žalobě městského obvodu Mariánské Hory… Číst dále… »

NEsouhlas se záměrem rozšíření spalovny

Publikováno: 6. srpna 2019

Ostrava dala opět nesouhlasné stanovisko k rozšíření spalovny nebezpečných odpadů  Záporné stanovisko k záměru společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. postavit druhou linku spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě… Číst dále… »

Vrácení dokumentace vlivu záměru „CENNZO Ostrava“ k přepracování

Publikováno: 14. března 2019

Zveřejňujeme dokument Ministerstva životního prostředí, kterým byla vrácena dokumentace vlivu záměru „CENNZO Ostrava“ k přepracování. MŽP_vrácení dokumentace vlivů záměru CENNZO Ostrava k dopracování

Dokumentace na vznik spalovny vrácena k přepracování

Aktualizováno: 18. března 2019

Ministerstvo životního prostředí firmě SUEZ – Využití zdrojů vrátilo k přepracování dokumentaci na vznik její druhé spalovny v Ostravě. Neznamená to, že by se firma… Číst dále… »

Vyjádření města Ostravy k dokumentaci „CENNZO Ostrava“

Publikováno: 11. března 2019

Vyjádření statutárního města Ostravy podle zákona č. 100/2001 Sb. k dokumentaci „CENNZO Ostrava“ Podáním doručeným dne 4. ledna 2019 jste nás požádali o vyjádření k dokumentaci výše… Číst dále… »

Ostrava říká NE spalovně nebezpečných odpadů

Aktualizováno: 11. března 2019

Proti rozšíření spalovny nebezpečných odpadů v Mariánských Horách se na veřejném projednávání postavilo město Ostrava, některé obvody a přes 150 obyvatel, kteří se projednávání účastnili…. Číst dále… »

Zapojte se do veřejného projednávání nové spalovny nebezpečných odpadů

Aktualizováno: 11. března 2019

Obyvatelé Ostravy se mohou ve středu 6. března vyjádřit ke stavbě nové spalovny nebezpečných odpadů v areálu společnosti Suez v Mariánských Horách, kde již jedna… Číst dále… »