Vývoj technologií jde kupředu obřím tempem a elektroničtí pomocníci v našich kapsách morálně zastarávají dříve, než skončí jejich životnost. Aby jejich cesta nekončila bez užitku někde na skládce, je tu možnost je odevzdat ve specializovaných schránkách červené barvy.
A od února do konce května tu byla ještě jedna možnost, ke které se připojil i Magistrát města Ostravy – projekt REMOBIL. Jeho hlavním cílem je prevence hromadění vysloužilých přístrojů v domácnostech. Zároveň organizátoři projektu přispějí z každého odevzdaného telefonu částkou 10 Kč na charitativní účely a díky recyklaci mobilů dochází k opětovnému využití surovin. To v součtu znamená například významné úspory vody a snížení produkce ekvivalentu CO². Oboje vzniká nebo se spotřebovává při těžbě nerostných surovin nutných pro výrobu, například nových mobilních telefonů. Z každého sebraného mobilu získal příspěvek 10 korun Mobilní hospic Ondrášek, působící v Moravskoslezském kraji.
Pracovníci Magistrátu města Ostravy odevzdali 364 starých mobilních telefonů, což je ekvivalentem snížení emisí oxidu uhličitého o 577 kilogramů, úspora pitné vody 10 883 litry nebo snížení počtu virtuálně najetých kilometrů běžným autem o 3520. Příspěvek na aktivity Ondráška činil v součtu 3 640 korun.

Magistrát města Ostravy_Certifikát