Smyslem videí je zábavnou a srozumitelnou formou a pomocí praktických příkladů, přirovnání a analogií vysvětlit správné postupy vytápění. A tak, jako každý pátek, v seriálu vzdělávacích příspěvků o tom, jak správně topit pevnými palivy, je zde vysvětlující video.

SMOKEMAN je chlap, který nemá rád kouř a proto se snaží lidi učit jak lépe topit. SMOKEMANovo desatero správného topiče vám poradí, na co si při vytápění pevnými palivy dát pozor, abyste se více ohřáli a při tom Váš komín méně kouřil. Teorie bez praktického použití je dle SMOKEMANa ztráta času.

VŠB-TUO, CEET, Výzkumné Energetické Centrum

Dřívější díly pátečního seriálu vzdělávacích příspěvků najdete v tématu Ovzduší – Informace a doporučení pro občany.

Další informace najdete zde: https://vec.vsb.cz/cs/smokeman-zasahuje/

Více najdete na jakspravnetopit.cz