V poslední době je v Ostravě zvýšená aktivita při přípravě a realizaci nové bytové zástavby a v souvislosti s tím přibývá při projednávání projektové dokumentace dotazů na možnosti a podmínky výstavby stanovišť závěsných kontejnerů (podzemní a polopodzemní kontejnery) ze strany investorů.

Pro zajištění jednotného postupu při přípravě a realizaci výstavby těchto stanovišť vstoupily od 1. ledna 2024 v platnost „Zásady pro budování stanovišť závěsných kontejnerů na komunální odpad na území statutárního města Ostravy“, které mají být zařazeny do obecního systému odpadového hospodářství, tedy ty, které využívají pro odkládání odpadu obyvatelé města.

Zde ke stažení v pdf: Zásady budovaní závěsných kontejnerů