V roce 2008 nechalo statutární město Ostrava zpracovat Českým hydrometeorologickým ústavem zpracovat hodnocení Znečištění ovzduší benzenem na území města Ostravy v letech 1999-2007.

Závěrem hodnocení bylo, že průměrné roční koncentrace trvale významně přesahují roční imisní limit 5 μg.m-3 v lokalitě Ostrava-Přívoz, v letech 2006–2007 včetně meze tolerance. Sezónní průměrné koncentrace benzenu, stejně jako průměrné roční koncentrace nevykazují jednoznačný stoupající či klesající trend.