OD 1. 9. 2024 BUDE ZAKÁZÁNO TOPIT V KOTLÍCH HORŠÍ NEŽ 3. TŘÍDY.

Vytápění pevnými palivy je jedním z nejvýznamnějších zdrojů, které
znečišťují naše ovzduší. Pokud však budete dodržovat zde uvedené zásady
správného vytápění, je možné dopad vytápění na kvalitu ovzduší snížit na
minimum, ale i tak bude významný. Proto pokud můžete, volte čistší
řešení, než je spalování pevných paliv.

 

 

Další videa Desatera

Více najdete na jakspravnetopit.cz