Dne 1. května 2018 zahájila společnost Rekola Bikesharing, s. r. o. provoz stanicového systému sdílených kol. Stanovišť je celkem 45 a jedno jízdní kolo si denně zapůjčí až 6 zákazníků. Služba je zákazníkům poskytována během prvních 15 minut bezplatně. Statutární město Ostrava se finančně nepodílí na provozování služby. S ohledem na předpokládané špatné povětrnostní podmínky z počátku roku bude poskytování služby přerušeno od 21. prosince 2018 a následně opět zprovozněno na jaře dalšího roku.

Do budoucna se počítá s rozšířením stanic systému na městské obvody Vítkovice, Ostrava-Jih, Ostrava-Mariánské Hory a Poruba.

Podmínky použití na www.rekola.cz.