Environmentální management

Aktualizováno: 25. dubna 2022

Systém environmentálního řízení (managementu) dle ISO 14001 V listopadu 2015 rozhodla rada města v návaznosti na implementaci integrovaného managementu města také o zavedení systému environmentálního řízení… Číst dále… »

Projekt rozvoje moderní městské energetiky

Aktualizováno: 20. ledna 2022

Město je členem konsorcia řešitelů mezinárodního projektu POTEnT Cílem projektu POTEnT: „Public Organisations Transform Energy Transition“, spolufinancovaného v rámci mezinárodního programu meziregionální spolupráce INTERREG Europe… Číst dále… »

Využití biomasy v Zoo Ostrava

Aktualizováno: 24. listopadu 2017

Biomasa jako alternativa v energetickém systému Zoo Ostrava V zájmu snižování spotřeby energií a emisí CO2 přistoupila Zoo Ostrava k vybudování kotelny na dřevní hmotu (štěpku) v rámci… Číst dále… »

Výroba plynu z odpadu

Aktualizováno: 29. ledna 2018

Celkové zásoby zemního plynu na světě se v současnosti odhadují na 511 tisíc miliard kubických metrů a mají životnost až 200 let. Využívají se na… Číst dále… »

Pyrolýzní plyn

Publikováno: 9. listopadu 2017

Budoucnost získávání energie je ve zpracování odpadu. To se děje několika způsoby, například spálením, ale také bez ohně (bez oxidace), tzv. pyrolýzou.  Vlivem tepla, ale… Číst dále… »

Ukládání energie do vodíku

Aktualizováno: 24. listopadu 2017

Výzkum ukládání elektrické energie do vodíku Elektrická energie. Hodně jí spotřebujeme, proto jí musíme i hodně vyrobit. Ale dá se vůbec přebytek vyrobené elektrické energie… Číst dále… »

Uchování tepla v zemi

Aktualizováno: 29. ledna 2018

V zimě obvykle topíme více než v létě a spotřebováváme velké množství energie. V létě naopak naše spotřeba energie není vysoká a vznikají její přebytky…. Číst dále… »

Malé vodní elektrárny

Publikováno: 9. listopadu 2017

Budoucnost získávání elektrické energie spočívá ve větším využití zásob obnovitelných zdrojů. Jedním takovým je voda. Ačkoliv Česká republika nemá ideální podmínky pro budování velkých vodních… Číst dále… »

Skládkový plyn – využití

Aktualizováno: 21. listopadu 2017

Významným inovativním projektem s přímým dopadem na životní prostředí je instalace odtahu plynů ze skládky komunálních odpadů s cílem jeho energetického využití. Součástí skládky pro ukládání směsného… Číst dále… »