Projekt rozvoje moderní městské energetiky

Aktualizováno: 20. ledna 2022

Město je členem konsorcia řešitelů mezinárodního projektu POTEnT Cílem projektu POTEnT: „Public Organisations Transform Energy Transition“, spolufinancovaného v rámci mezinárodního programu meziregionální spolupráce INTERREG Europe… Číst dále… »

Nakládání s odpady z hutí

Publikováno: 10. prosince 2018

Výzkum způsobů nakládání s odpady, materiály a vedlejšími produkty hutních a souvisejících provozů Do řešení problematiky nakládání s odpady z hutí a souvisejících provozů a výzkumu nových… Číst dále… »

Hydropuls

Aktualizováno: 5. listopadu 2018

Šetrná regenerace studní pramenišť Ostrava-Nová Ves a Ostrava-Dubí V roce 2017 byla společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ověřena unikátní technologie Hydropuls OVAK a od… Číst dále… »

Nanočástice pomáhají

Aktualizováno: 12. listopadu 2018

Nanočástice ochranářem životního prostředí Jsou milionkrát menší než jeden milimetr, ale pokud se rozloží do plochy, mohou dosáhnout obrovských rozměrů.  Řeč je o nanočásticích, super… Číst dále… »

Skládkový plyn – využití

Aktualizováno: 21. listopadu 2017

Významným inovativním projektem s přímým dopadem na životní prostředí je instalace odtahu plynů ze skládky komunálních odpadů s cílem jeho energetického využití. Součástí skládky pro ukládání směsného… Číst dále… »

Ice Pigging

Publikováno: 24. října 2017

K efektivnímu využívání zdrojů pitné vody a jejímu šetření přispívá také preventivní údržba vodovodní sítě. Vodárenská společnost začala k preventivní údržbě potrubí používat čištění vodovodních… Číst dále… »

Chytré měření spotřeby vody

Aktualizováno: 10. ledna 2018

Chytré měření spotřeby vody (Smart metering) zavedla v minulých letech vodárenská společnost Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. (OVAK), spoluvlastněná městem, a nadále ji rozvíjí. Tato technologie… Číst dále… »

Tlumení hluku při provozu tramvají

Publikováno: 24. října 2017

Ostrava použije na nejfrekventovanější tramvajové trati novou, unikátní českou technologii tlumení hluku a vibrací z kolejových vozidel, zejména hluku, který vzniká odvalováním kol po kolejnici… Číst dále… »

Evropský klimatický servis

Aktualizováno: 24. listopadu 2017

The Pan-European Urban Climate Service Město Ostrava je zapojeno do řešení projektu v rámci programu Horizon 2020 “The Pan-European Urban Climate Service”, jehož cílem je… Číst dále… »

Kaiser Aquastar

Aktualizováno: 5. listopadu 2018

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. pořídila speciální vozidlo Kaiser Aquastar umí nejen vyčistit kanály, ale recyklací použité vody šetří náklady na provoz i životní… Číst dále… »