Od roku 2020 bez dieselových autobusů

Významný přínos pro zlepšení životního prostředí v Ostravě a současně úsporu nákladů na provoz autobusů městské hromadné dopravy (MHD) představuje využití 105 nových nízkopodlažních autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn, které nahradily zhruba třetinu „dieselového“ vozového parku, s jehož náhradou za nízkoemisní nebo bezemisní dopravní prostředky se počítá do roku 2020. S dodávkou autobusů s pohonem na zemní plyn souvisí i zprovoznění nové velkokapacitní plničky CNG. Svými parametry (výkon 3000 Nm3/hod., kapacita 24 autobusů/hod.), patří k nejvýkonnějším ve střední Evropě.

Vozidla TRAM BUS TBUS EBUS CELKEM
Počty bezemisních vozidel MHD (tramvaj, trolejbus – TBUS, elektrobus – EBUS) 260 0 65 4 329
Počty nízkoemisních vozidel MHD (CNG, Euro 6) 0 105 0 0 105
Počty nízkoemisních vozidel MHD (Euro 5) 0 90 0 0 90
Počet bezbariérových vozidel 113 248 58 4 423
Počet všech vozidel v MHD 260 282 65 4 611

Investice do autobusů s pohonem na zemní plyn a instalace plničky CNG představují částku necelých 28,5 mil. EUR. Financovány byly z 85 % ze strukturálních fondů EU, 5 % z dotace státu a 10% uhradil dopravní podnik Ostravy. Rozdíl v emisích CO2 u CNG a naftových autobusů není tak výrazný jako u emisí, působících na zdraví obyvatel. Využívání CNG přináší především výrazný pokles emisí suspendovaných částic (PM10, PM2,5, NOx a polyaromatické uhlovodíky). Z pohledu poklesu emisí CO2 je výrazně efektivnější elektrický pohon, který nemá žádné přímé emise CO2 v místě spotřeby. Rozvoj vozového parku elektrobusů je v současnosti plánován v souladu s Akčním plánem pro udržitelnou energetiku a klima. Strategickým cílem města je dosažení 60% podílu vozidel s elektrickým pohonem do roku 2025. Nicméně jen využíváním 105 autobusů na CNG dojde k úspoře přibližně 980 t CO2/rok.

V souladu s připravovanými projekty Dopravního podniku Ostrava a. s. a přijatými měřitelnými ukazateli úspěchu plnění Strategického plánu v oblasti mobility, bude do roku 2025 v Ostravě součástí městské hromadné dopravy – minimálně 60 % bezemisních vozidel (nyní 54 %) a minimálně 35 % nízkoemisních vozidel EURO 6 (nyní 17 %). Celkově tedy 95% bezemisních nebo nízkoemisních vozidel (nyní 71%).