25. září 2011 došlo v rámci nápravných opatření při sanaci lokality laguny Ostramo k výskytu velmi vysokých koncentrací oxidu siřičitého. Obyvatelé Ostravy často zmiňovali obtěžující zápach z místa sanace a přestože město nemá žádné možnosti, jak práce na lagunách ovlivnit, usilovalo tehdejší vedení o co nejrychlejší vyřešení situace a dodržení termínů sanace. V dubnu roku 2011 oslovil náměstek primátora Dalibor Madej premiéra Jana Fišera v záležitosti odstraňování staré ekologické zátěže Laguny OSTRAMO. Dne 16. června obdržel pan náměstek odpověď, ve které tehdejší premiér odůvodnil posunutí termínů sanace mimo jiné i možností reagovat při sanačních pracích na aktuální meteorologickou situaci. Oba dopisy přinášíme v následujících odkazech. Vzhledem k neutěšené situaci v řešení problému poslal 14. 9. 2011 další dopis primátor města Petr Kajnar premiérovi Petru Nečasovi.

Na základě požadavku vedení na přijetí okamžitých a účinných opatřeních tak, aby se situace s enormním únikem oxidu siřičitého do ovzduší neopakovala, došlo k zastavení prací na lagunách v nočních hodinách a k omezení množství používaného neutralizačního vápna sypaného do lagun. Společnost Geosan Group se také navíc zavázala používat během odtěžování lagun vodní uzávěry a skrápění pomocí vodní clony.