Sanace ostravských lagun v areálu bývalé chemičky Ostramo se opožďuje. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství měla do 20. prosince letošního roku zavápnit, odtěžit a odvézt všechny kaly z ostravských lagun v areálu bývalé chemičky Ostramo. Společnost ale požádala, aby mohla zavápněné kaly v areálu lagun uložit do prosince roku 2020. Do 20. prosince letošního roku se také zřejmě nepodaří dokončit ani zpracování několika tisíc tun méně znečištěných kalů, tzv. hlinky. Rada města Ostravy naopak požaduje dodržení původního termínu likvidace kalů (Stanovisko Rady města Ostravy ze dne 27. 11. 2018).

„Společnost AVE CZ odpadové hospodářství požaduje dodatek ke smlouvě ohledně likvidace kalů s tím, že upravené a zavápněné kaly chce u lagun deponovat až do prosince roku 2020. Nesouhlasíme s neopodstatněným prodlužováním termínu sanace a požadujeme, aby práce v této lokalitě byly ukončeny v co nejkratším termínu, a to s ohledem na co nejmenší dopady na obtěžování okolí zápachem a zhoršením imisní situace v této lokalitě,“ zdůraznila náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Snaha deponovat zavápněné kaly v Ostravě souvisí s protesty obyvatel Čáslavi, kam měly být kaly původně odvezeny. Firma je namísto převozu do Čáslavi chce během následujících dvou let postupně odvážet přímo do spalovny. Jedná se o 70 tisíc tun zavápněných kalů. Kateřina Šebestová připomenula, že tato firma od posledního kontrolního dne před měsícem za tuto dobu neodvezla z lagun Ostramo žádné kaly. Město Ostrava však není v případě likvidace kalů dotčeným subjektem a nemůže rozhodovat o sankcích firmě, která nedodržela termíny.

„Obrátili jsme se ale s naším stanoviskem na Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, státní podnik Diamo, Českou inspekci životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava,“ uvedla náměstkyně Šebestová.

Avšak nedodržení termínu se netýká jen odvozu již zpracovaných kalů. Firma AVE CZ odpadové hospodářství zatím nezpracovala 13 tisíc tun méně znečištěných kalů, tzv. hlinky. Úprava hlinky sice nezatěžuje okolí tak silným zápachem jako kaly, je mírnější, nicméně termín pro zpracování je i u hlinky 20. prosinec letošního roku. O dalším postupu však musí rozhodnout zadavatel prací, kterým je státní podnik Diamo, a dotčené orgány – Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí a Česká inspekce životního prostředí.


Převzato z www.ostrava.cz Ostrava nesouhlasí s prodloužením prací na lagunách