Proti rozšíření spalovny nebezpečných odpadů v Mariánských Horách se na veřejném projednávání postavilo město Ostrava, některé obvody a přes 150 obyvatel, kteří se projednávání účastnili.

Stávající spalovna nebezpečných odpadů má roční kapacitu 25 tisíc tun, nová linka by spalovala každý rok dalších 20 000 tun. Jedná se o odpady, které nemohou být uloženy na skládkách a musí být zničeny termicky, např. ze zdravotnictví, z průmyslu a z průmyslových sanací.

„Máme za to, že kapacita současné spalovny nebezpečných odpadů je dostačující pro celý Moravskoslezský kraj. Byli bychom neradi, aby odpady, které se vyprodukují v České republice, byly spalovány u nás. Imisní limit bývají v Ostravě překračovány, město se snaží všemi silami znečištění ovzduší snížit, podporujeme kotlíkové dotace, proto nechceme další zdroj znečištění,“ odmítla rozšíření spalovny za město Ostrava náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová. Považuje za nelogické, že další spalovna má vzniknout v Ostravě a ne v místech, které nemají se znečištěným ovzduším problémy. Za své vystoupení sklidila bouřlivý potlesk, stejně jako představitelé obvodů, kteří se postavili proti rozšíření spalovny.

Představitelé společnosti Suez, která chce spalovnu rozšířit, tvrdí, že v Moravskoslezském kraji se produkuje v přepočtu na jednoho obyvatele nejvíce nebezpečného odpadu v republice, proto je potřeba spalovnu rozšířit. Celé zařízení je postaveno tak, že vlastní spalování probíhá v první třetině, další dvě třetiny spalovny souží k zachycení emisí. Odborný posudek potvrdil, že se spalovna na stávajícím znečištění bude podílet jen jednotky procent a podle posudku životní prostředí neovlivní ani nákladní doprava, kterou se bude materiál ke spálení svážet. „Spalovna sice znečišťuje životní prostředí, ale nepoškozuje jej,“ uzavřel autor posudku Petr Mynář.

Veřejného projednávání se ze zákona mohou účastnit občané a mohou klást dotazy a připomínky. Občané se na jednání dobře připravili a poukazovali na rozdílné údaje, které společnost Suez uvádí v dokumentaci. Dále zpochybnili údaje o dopravě odpadů do Ostravy. „Podle vás přibude jen 15 procent nákladních automobilů, což považuji za podhodnocené, ale i těch 15 procent znamená 21 tisíc nákladních vozů, které projíždět Ostravou,“ argumentoval občan z Petřkovic. Další zpochybnil množství zdravotnického odpadu, plánovaný objem je totiž vyšší, než se vyprodukuje v našem kraji. Z debaty s představiteli Suezu vyplynulo, že část tohoto odpadu se bude do spalovny opravdu přivážet z jiných oblastí, zatímco část odpadu z Moravskoslezského kraje se vozí na skládky do sousedních krajů. Debatující se zabývali i množstvím arzénu, který se při spalování dostane do ovzduší. Starosta Hošťálkovic Jiří Jureček zase vyzval: „Postavte ekologickou spalovnu jinde a ne v centru města.“

Náměstkyně primátorka Kateřina Šebestová připomenula, že spalovna kromě dalšího znečištění ovzduší přináší i jiné problémy. „Docela nedávno došlo v souvislosti se současnou spalovnou k ekologické havárii, kdy se nebezpečné látky dostaly do ramene řeky Odry,“ poukázala náměstkyně. „K havárii došlo během přepravy, zaplatili jsme sankce a přijali opatření, aby se něco podobného už neopakovalo,“ zareagoval představitel Suezu.

Debata překročila čtyři hodiny a zástupci Ministerstva životního prostředí ji přerušili. Stanoví termín, kdy bude jednání pokračovat, protože podle zákona musí být ve veřejném projednávání zodpovězeny všechny dotazy.