Ani v roce 2022 občané města nepolevili v odkládání tříděného odpadu do speciálních nádob a sběrných dvorů.

Při sběru a následném nakládání s vytříděným odpadem město spolupracuje s několika organizacemi, tzv. kolektivními systémy, které tyto odpady dále předávají k opětovnému využití nebo zpracovatelskému průmyslu k upravení na vstupní suroviny pro výrobní průmysl.

Tím se podílíme zejména na snížení těžby nových nerostných surovin, snížení spotřeby vody a elektrické energie při výrobě nových výrobků a udržitelnosti života na Zemi.

Největší podíl vytříděných odpadů tvoří obalové odpady (papír, plast, sklo, nápojové kartony a kovové obaly) a vysloužilé elektro. Kolektivní systémy městu poskytují informace, jak občané svým tříděním přispívají k ochraně životního prostředí.

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM se zabývá provozem systému tříděného sběru tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových. V rámci tohoto systému občané v roce 2022 vytřídili 18 388 tun využitelných odpadů, tedy 64,86 kg na jednoho obyvatele.

Tím přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“ úsporou emisí CO2 ekv. v množství 18 995 tun a úspoře energie v množství 448 819 571 MJ.

 

 

Kolektivní systém ELEKTROWIN se zabývá sběrem a recyklací zejména velkých elektrospotřebičů (ledničky, pračky, myčky apod.). V roce 2022 občané odevzdali 509 206 kg elektrospotřebičů, tedy 1,82 kg na osobu.

Tím přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“ úsporou emisí CO2 ekv. v množství 6 079 tun a úspoře energie v množství 3 073 453 MJ.

Úspěšná spolupráce byla v roce 2022 oceněna částkou 43 038 Kč z motivačního programu ELEKTROWIN, která byla použita na zabezpečení sběrných dvorů.

 

Certifikáty ke stažení zde:

Certifikát EKO-KOM

Certifikát ELEKTROWIN