Bez elektrospotřebičů si už v dnešní době dokážeme život jen těžko představit. Využíváme je denně, ať už v práci, domácnosti nebo pro zábavu. Jsou stále modernější a dostupnější. Ale co s nimi, když doslouží nebo nám již nevyhovují?

Tím správným způsobem je jejich předání k recyklaci, při níž se znovu využije až 90 % z každého spotřebiče. Tím se šetří primární zdroje i životní prostředí.

Město Ostrava spolupracuje při sběru vysloužilého elektrozařízení v rámci zpětného odběru s kolektivními systémy, které elektroodpad předávají k recyklaci a dalšímu využití.

Kolektivní systém ASEKOL se zabývá sběrem výpočetní technikou, přístroji k přenosu zvuku a obrazu, hračkami, přístroji pro péči o tělo a zdraví apod. Certifikát ke stažení ZDE: Asekol – Certifikát Enviromentálního vyúčtování

V roce 2023 jsme kolektivnímu systému předali 466 726 kg elektrozařízení a tím bylo ušetřeno

  • 8 463,49 MWh elektrické energie
  • 294,25 tun primárních surovin
  • 41 749,43 m3 vody
  • 645 487,92 litrů vody
  • a o 1 584,17 tun CO2 byla snížena produkce skleníkových plynů

Kolektivní systém ELEKTROWIN se zabývá sběrem zejména velkých elektrozařízení, např. ledničky, pračky, myčky, klimatizace apod. Certifikát ke stažení ZDE: Elektrowin – Environmentální vyúčtování

V roce 2023 jsme kolektivnímu systému předali 517 025 kg elektrozařízení a tím bylo ušetřeno

  • 3 121 287,9 KWh elektrické energie
  • 303 208,4 litrů ropy
  • a o 5 828,95 tun CO2 byla snížena produkce skleníkových plynů

Třídění má smysl

I v roce 2023 byli občané města aktivní v odkládání tříděného odpadu do k tomu určených nádob a sběrných dvorů.

V rámci systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálního odpadu, provozovaného společností EKO-Kom, občané v loňském roce vytřídili 17 482 tun využitelných odpadů, tedy 61,66 kg na jednoho obyvatele.

Tím přispěli k ochraně životního prostředí a snížení své „uhlíkové stopy“ úsporou emisí CO2 ekv. v množství 17 922 tun a úspoře energií v množství 419 844 166 Mj.

 

Certifikát 2024 – Asekol

Osvědčení elektrowin 2024

Osvědčení o úspoře emisí