Obyvatelé Ostravy se mohou ve středu 6. března vyjádřit ke stavbě nové spalovny nebezpečných odpadů v areálu společnosti Suez v Mariánských Horách, kde již jedna spalovna funguje. Proti stavbě spalovny je město Ostrava i ekologické organizace.

Veřejné projednávání stavby nové spalovny, resp. nové linky na zpracování nebezpečných odpadů, se koná ve středu 6. března od 15 hodin v sále společnosti DTO CZ na Mariánském náměstí v Mariánských Horách.  Veřejné jednání, kde se mohou vyjádřit i obyvatelé, je součástí posuzování vlivu spalovny na životní prostředí.

Proti stavbě nové spalovny je město Ostrava, které nechce zvyšovat emise. Negativní stanovisko má i obvod Mariánské Hory a Hulváky a ekologické organizace. V případě spalovny se nejedná jen o exhalace, které jsou na nízké úrovni, ale i o dopravu, protože odpad ke spálení je třeba do mariánskohorské spalovny dopravit.

Nová linka má ročně zpracovat až 20 tisíc tun nebezpečných odpadů. Podle představitelů společnosti Suez, která ji chce postavit, produkuje exhalace jako jeden rodinný dům. Kraj je ochoten spalovnu povolit jen za určitých podmínek, např. že se bude spalovat jen odpad z Moravskoslezského kraje. Stávající spalovna má roční kapacitu 25 tisíc tun nebezpečného odpadu.