Sanace lagun a koncentrace oxidu siřičitého

Aktualizováno: 1. srpna 2022

Český hydrometeorologický ústav informoval 10. prosince na svém facebookovém profilu, že v průběhu sanace ostravských lagun v areálu bývalé chemičky Ostramo se od konce roku 2017 vyskytuje nepříjemný… Číst dále… »

Informace k vysokému obsahu síry v ovzduší v roce 2011

Aktualizováno: 11. prosince 2018

25. září 2011 došlo v rámci nápravných opatření při sanaci lokality laguny Ostramo k výskytu velmi vysokých koncentrací oxidu siřičitého. Obyvatelé Ostravy často zmiňovali obtěžující… Číst dále… »

Kompetence města Ostravy v oblasti ochrany ovzduší

Aktualizováno: 21. listopadu 2018

Cílem zákona o ochraně ovzduší je snížení vzniku emisí znečišťujících látek a tím dosažení zlepšení kvality ovzduší nejen v hustě osídlených oblastech zatížených průmyslem a dopravou,… Číst dále… »

Látky znečišťující ovzduší

Aktualizováno: 17. října 2017

Které jsou hlavní látky znečišťující ovzduší? Na mnoha místech je to polétavý prach. Nevhodným spalováním vznikají další nebezpečné látky ….. „Co oči nevidí, to srdce… Číst dále… »

Nespalujte odpad

Aktualizováno: 22. května 2019

Jak škodí ovzduší spalování komunálního odpadu? Z kterého materiálu vzniká nejvíce jedovatých látek? Podzim a zima v některých místech naší republiky se nese obvykle v… Číst dále… »

Možnosti vytápění

Aktualizováno: 8. října 2021

Přednosti a problémy topení uhlím, zemním plynem, biomasou, tepelnými čerpadly a solární energií ….. Uhlí volí mnoho lidí především z finančních důvodů. Vytápění uhlím se… Číst dále… »